Doživotná záruka

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.

Kde nájdete sériové číslo?

Registrácia doživotnej záruky

Zaregistrovaním svojho bicykla rozšírite štandardnú záruku na výrobné chyby materiálu rámu bicykla a jeho spracovania na záruku doživotnú. Bližšie informácie nájdete nižšie na tejto stránke.

Osobné údaje

Informácie o produkte


VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SOZASIELANÍM OBCHODNÝCH OZNAMOV.

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov súhlasíte s tým, že spoločnosť ASPIRE SPORTS, s.r.o., so sídlom Jinačovice 514, 664 34 Kuřim, IČO: 269 58 317, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 47772 (ďalej len„Správca“), bude spracovávať vami poskytnuté osobné údaje.

Spracovávané údaje a rozsah ich spracovania

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované iba v rozsahu, v akom boli odovzdané Správcovi a takisto iba v súvislosti s účelom spracovania (pozri bod 3).

V prípade poskytnutia doživotnej záruky pôjdeo tieto osobné údaje:

V prípade zasielania reklamných e-mailov, newsletterov a iných obchodných oznámení s prehľadom o novinkách a akciách značky GT

Celé vyhlásenie k spracovaniu osobných údajov nájdete na špeciálnej stránke speciální stránce


Doživotná záruka na bicykle GT

Výrobca bicyklov GT Bicycles rozširuje na produkty od modelového roku 2015 základnú zákonnú záruku na rám bicykla na záruku doživotnú. Toto rozšírenie záruky platí len pre prvého majiteľa tohto bicykla a na bicykle zakúpené od autorizovaného maloobchodného predajcu bicyklov GT. Podmienkou je zakúpenie bicykla u maloobchodného predajcu na Slovensku a registrácia jeho majiteľa na internetových stránkach www.gtbicycles.sk.

Čo je predmetom doživotnej záruky

Doživotná záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu rámu bicykla a jeho spracovanie pre modelové ročníky 2015 a novšie. Toto rozšírenie záruky sa nevzťahuje na bicykle GT pre Gravity disciplíny (downhill, enduro), Freeride, BMX a Dirt Jumpové bicykle. Rozšírenie sa tiež nevzťahuje na povrchovú úpravu rámu a príslušenstva.

Čo nie je predmetom doživotnej záruky

Rámy bicyklov pre Gravity disciplíny, Freeride & Dirt Jumping a BMX, ako sú modely Fury, Sanction, Distortion, Ruckus, La Bomba či Slammer majú dvojročnú záručnú lehotu, ktorá sa počíta od prvého dňa zakúpenia u autorizovaného maloobchodného predajcu a vzťahuje sa na výrobné chyby a spracovanie.

Komponenty značky GT, príslušenstvo rámu a povrchová úprava rámu (farba a popis).

Odpružené vidlice a ostatné komponenty vyrobené iným výrobcom než GT Bicycles nie sú zahrnuté v tejto záruke, ale majú záruku uvedenú ich výrobcom.

PODMIENKY DOŽIVOTNEJ ZÁRUKY:

Záruka sa vzťahuje len na bicykle zakúpené u maloobchodného predajcu v Slovenskej republike a len pre pôvodného majiteľa bicykla GT po registrácii na stránkach www.gtbicycles.sk. Toto rozšírenie záruky nie je možné previesť na kohokoľvek iného.

Pri každej záručnej reklamácii musí byť bicykel doručený autorizovanému maloobchodnému predajcovi, kde bol reklamovaný GT bicykel zakúpený. Bicykel musí byť dodaný zložený s originálnym dokladom o nákupe (doklad o nákupe si uschovajte na bezpečnom mieste!) a unikátnym kódom celoživotnej záruky získanom pri on-line registrácii bicykla.

Táto doživotná záruka sa vzťahuje len na zakúpené a kompletne zostavené bicykle vrátane nastavených podmienok autorizovaného maloobchodného predajcu značky GT.

Táto doživotná záruka sa nevzťahuje na bicykle vystavené hrubému zaobchádzaniu, zanedbávaniu, nesprávnej oprave, nesprávnej údržbe, zmene, úprave, nehode alebo inému nezvyklému, neprimeranému či nesprávnemu používaniu.

Poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia, vrátane následkov únavy materiálu, nie sú kryté touto zárukou. Poškodenie vzniknuté únavou materiálu je príznakom, že rám je opotrebený bežným používaním. Je to druh bežného opotrebenia a je na zodpovednosti majiteľa bicykla, aby ho pravidelne kontroloval.

Poškodenia vyplývajúce z nevhodného zostavenia bicykla či údržby, alebo z inštalácie dielov a príslušenstva nekompatibilného s konkrétnym bicyklom GT, nie sú kryté touto zárukou.

Všetky poplatkyza úkony spojené so záručným servisom, sú na zodpovednosti majiteľa bicykla.

Na vybavenie reklamácie rámu, na ktorý sa vzťahuje doživotná záruka, neplatí 30-dňová lehota.

Oprava pri uplatnení doživotnej záruky

Počas trvania tejto doživotnej záruky, GT poškodený rám opraví, alebo ho podľa možností nahradí za ten istý či najviac podobný a porovnateľný rám dostupný v čase uplatnenia záručnej opravy. Všetky náklady na sprevádzkovanie bicykla z dôvodu odlišností nového rámu hradí majiteľ bicykla. Predmetom záruky je len rám, prácu servisu spojenú s prestavbou či vylepšením bicykla kvôli novšiemu rámu plne hradí majiteľa bicykla.

Prosím dôkladne si uschovajte dokumenty, ktoré sú dodané s vaším bicyklom!


 

Znovuzaslanie kódu predĺženej záruky

Možnosť zaslania kódu záruky je možná len na e-mail na ktorý bola záruka registrovaná. Ak máte viac kódov na jeden e-mail, budú Vám zaslané všetky.

[X]

Přihlašte se k odběru novinek!

Získejte přehled o novinkách a akcích značky GT Bicycles.